7806+

Truy Cập Trong Ngày

348

Lượt Quay Trong Ngày (lượt)

7,720,000

Tổng Đã Rút (vnđ)

LƯỢT QUAY MIỄN PHÍ GẦN ĐÂY
Người chơi Nhận Ngày
Tên vnđ Id
*** 1.801 vnđ 130575
*** 1.038 vnđ 136777
*** 961 vnđ 127694
*** 733 vnđ 110414
*** 689 vnđ 114544
Tên Xu Id
***940_nhat_lam 103.748 xu 95511
***4_bui_viet_tuan 48.622 xu 94767
***423_niem_niem 33.367 xu 95316
***mnguyen 29.740 xu 110078
***ch55689 25.992 xu 127640
***_tiktok_channel 21.980 xu 118481
***iang_huong_nguyen 20.271 xu 114129
***7_akira_gau_den 20.259 xu 118149
***22_hoang_khang 20.141 xu 103872
***_bui_hoang_quan 20.054 xu 95586
Tên Spin Id
***31_sang_mentor 359.889 spin 90387
***uyweb 349.980 spin 58487
***2195_dieu_ly 90.296 spin 95366
***4_bui_viet_tuan 84.544 spin 94767
***uan837 78.420 spin 112180
***423_niem_niem 76.581 spin 95316
***nnel1148 52.714 spin 113958
***3875_kim_anh 50.028 spin 130686
***05_ngan_trieu 42.244 spin 95562
***1234869 42.073 spin 113102