Khi bạn tham gia vòng quay sự kiện bạn có thể nhận được Spin & K ( hiện tại 2 đơn vị chỉ có công dụng duy nhất là rút về appcreatweb.com (dùng tạo shop miễn phí)

Xem lịch sử rút:

https://www.appcreateweb.com/vi/user_vn.html?id=lich_su_nap_tien

Các đơn vị này chỉ hỗ trợ duy nhất là rút về AppCreateWeb.com (dùng tạo shop bán nick game không thể đổi thành tiền mặt)