Tạo Shop Game giúp bạn có thể bán được tài khoản game và dịch vụ game online tự động (dành cho người thu mua nick từ người chơi khác không còn chơi, hoặc bán nick cá nhân của bạn)

Đây là danh sách video hướng dẫn quản lý shop bán nick game tại Taoshopgame.com

(Shop game tự động có thể bán có thể bán nhiều loại acc game như free fire, liên quân, ngọc rồng làng lá, roblox…vv)

Bạn cần Tạo Shop Game để Có thể Quản Lý Shop Bán Nick Game

xem video hướng dẫn bằng cách chọn vào các phần bên dưới!