Trong hướng dẫn này bạn sẽ hiểu cách tự tay tạo 1 shop bán nick game có thể tạo ngay trên điện thoại, bạn có thể bán nhiều loại acc game khác nhau, công việc của bạn là thu mua acc game (nick trắng và bán lại)

Để tạo shop bán nick Game các bạn thực hiện các bước sau đây

;

Bước 1. Truy cập taoshopgame.com chọn đăng nhập

Hướng dẫn tạo shop bán nick game

Bước 2: Bạn có thể đăng nhập bằng facebook hoặc Google(tài khoản gmail)

Hướng dẫn tạo shop bán nick game

Bước 3: Tiến Hành Nạp tiền vào Shop bằng các phương thức thanh toán

Hướng dẫn tạo shop bán nick game

Bước 4. Tiến hành tạo shop

Hướng dẫn tạo shop bán nick game

Bước 5: Truy cập Shop Đã Tạo để quản lý shop

Hướng dẫn tạo shop bán nick game

Bước 6. Truy cập shop trên trình duyệt

Hướng dẫn tạo shop bán nick game

Bước 7: Xem video tại https://www.apphelpme.com/vi/taoshopgame-com.html để cấu hình shop theo ý thích

Hướng dẫn tạo shop bán nick game

HOÀN TẤT TẠO SHOP BÁN NICK GAME - CHÚC BẠN THÀNH CÔNG