Để rút tiền về appcreateweb.com bạn phải đăng nhập trước bên appcreateweb.com trước nếu không đăng nhập tiền sẽ không về được)

Xem lịch sử rút:

https://www.appcreateweb.com/vi/user_vn.html?id=lich_su_nap_tien

Tỉ lệ 50k = 100.000 Spin

Đây là chương trình kiếm tiền và tạo shop miễn phí không đổi thành tiền mặt được