Yêu cầu:

Đã tạo shop tại taoshopgame.com

Đã cập nhật DNS tên miền về cloudflare