Ngoài Mua tên miền tại Namecheap.com bạn có thể mua tên miền của các nhà cung cấp khác đều được

Các nhà cung cấp tên miền khác như nhanhoa.com, matbao.net hoặc cloudflare.com đều có thể mua tên miền

BƯỚC 1. Truy Cập Namecheap

Bước 2. Chọn tên miền cần mua và thêm vào giỏ hàng

Bước 3. Chọn thanh toán hoàn tất mua tên miền

Bước 4. Truy cập quản lý DNS tên miền