Đây là danh sách video hướng dẫn bạn rút Spin và Xu hoàn toàn miễn phí. (click xem video để xem từng video)

Link : rút

Để nhận Spin và Xu hay xem hướng dẫn về sự kiện tại đây: Sự Kiện Spin và Xu