Hiện tại AppHelpme.com hỗ trợ 3 đơn vị chính dùng lưu trữ mà bạn có thể rút về từ tài khoản:

  1. Xu (Dùng rút thẻ cào điện thoại hoặc thẻ game garena => tự động….) –> Không đổi thành tiền mặt
  2. Spin (Dùng rút Kim Cương, Quân Huy, roblux… về nick game => tự động) –> Không đổi thành tiền mặt
  3. Vnđ ( Dùng rút về số ATM dành cho các bạn là cộng tác viên viết blog – Chờ duyệt)

Cần hỗ trợ khác vui lòng vào mục Liên hệ (gửi tin nhắn)

Nếu bạn đã từng tham gia các sự kiện nhận các đơn vị khác vui lòng chuyển về tại đây

Lưu Ý: Sẽ Có nhưng đơn vị tham gia giải trí cho vui sẽ có tỉ lệ qui đổi sang Xu hoặc Spin (tùy theo các nhà tài trợ (đăng ký trở thành nhà tà trợ tại đây)

DANH SÁCH CÁC SỰ KIỆN MỚI:

Xem video Hướng Dẫn

Bạn yên tâm bạn có thể kiếm SPin Miễn Phí để Đổi Kim Cương và Rút Kim Cương Free Fire Miễn Phí Không Cần Tiền về Nick Game FF của bạn

Danh Mục: Rút Xu & Spin – Đổi Xu, Spin, Vnd

Rút Xu & Spin   Đổi Xu, Spin, Vnd Sự Kiện Free Fire Việt Nam 2021

Bởi: AppHelpMe 1 year cách đây