Để rút Robux trong Game Roblox bạn cần có Spin 

Sau 1 thời gian thử nghiệm đơn vị Spin gây nhầm lẫn Chương trình Robux sẽ được thay bằng rút spin dùng tạo shop game tại trang appcreateweb.com

 

NẾU BẠN MUỐN THAM GIA RÚT KIM CƯƠNG VỀ NICK GAME THẬT XEM VIDEO MỚI UPDATE NÀY

Đăng ký kênh để nhận hướng dẫn sự kiện nhận Spin trong năm 2023

Điều kiện để rút robux không bị lỗi

  • Bước 1: Nếu chưa có Spin chọn vào vòng nhận spin hoặc sự kiện nhận spin
  • Bước 2: Đã có Spin (xem số dư hiện có nếu trên 1k -> 10k spin và vui lòng xem hướng dẫn điền các thông số khi robux
  • Bước 3: Cần cài đặt app xem hướng dẫn  tại đây
  • Bước 4: Cần set giá gamepass đúng ( không đúng thì sẽ hoàn lại spin nhưng bạn sẽ mất thời gian

Thời gian robux về tài khoản (nếu trên 400 robux sẽ thì về ngay sau khi rút còn lại bạn cần đợi 2-7 ngày để roblox xử lý đơn rút)

ok!
30000
spin
1

 

ID Thành Viên Tên Tình Trạng Ngày Lời Nhắn
126835Rút Robux: Rút 400 Robux (Game Pass 571)Chờ Duyệt27-06-2023
17:43:34
Rút 150000 Spin- Spin-no_id-
128785Rút Robux: Rút 28 Robux (Game Pass 40)Chờ Duyệt27-06-2023
14:07:30
Rút 10000 Spin- Spin-no_id-
138795Rút Robux: Rút 28 Robux (Game Pass 40)Chờ Duyệt24-06-2023
13:52:06
Rút 10000 Spin- Spin-no_id-
138795Rút Robux: Rút 28 Robux (Game Pass 40)Chờ Duyệt24-06-2023
13:51:47
Rút 10000 Spin- Spin-no_id-
112044Rút Robux: Rút 28 Robux (Game Pass 40)Chờ Duyệt16-06-2023
08:03:49
Rút 10000 Spin- Spin-no_id-
131870Rút Robux: Rút 28 Robux (Game Pass 40)Chờ Duyệt24-05-2023
10:40:18
Rút 10000 Spin- Spin-no_id-
129932Rút Robux: Rút 28 Robux (Game Pass 40)Chờ Duyệt22-05-2023
10:51:56
Rút 10000 Spin- Spin-no_id-
130000Rút Robux: Rút 28 Robux (Game Pass 40)Chờ Duyệt21-05-2023
21:38:40
Rút 10000 Spin- Spin-no_id-
131835Rút Robux: Rút 28 Robux (Game Pass 40)Chờ Duyệt01-05-2023
09:50:10
Rút 10000 Spin- Spin-no_id-
131870Rút Robux: Rút 28 Robux (Game Pass 40)Thành Công20-04-2023
19:11:19
ok
133703Rút Robux: Rút 28 Robux (Game Pass 40)Chờ Duyệt12-04-2023
17:20:37
Rút 10000 Spin- Spin-no_id-
134380Rút Robux: Rút 28 Robux (Game Pass 40)Chờ Duyệt10-04-2023
16:23:44
Rút 10000 Spin- Spin-no_id-
134380Rút Robux: Rút 28 Robux (Game Pass 40)Chờ Duyệt10-04-2023
06:39:25
Rút 10000 Spin- Spin-no_id-
131870Rút Robux: Rút 28 Robux (Game Pass 40)Thành Công07-04-2023
19:19:25
ok
134380Rút Robux: Rút 28 Robux (Game Pass 40)Thành Công28-03-2023
12:51:13
ok
58487Rút Robux: Rút 400 Robux (Game Pass 571)Thành Công22-03-2023
20:51:44
ok
90387Rút Robux: Rút 400 Robux (Game Pass 571)Thành Công22-03-2023
20:39:23
ok
90387Rút Robux: Rút 40 RobuxChờ Duyệt22-03-2023
11:19:43
Rút 10000 Spin- Spin-no_id-
58487 Robux: https://wwwChờ Duyệt18-02-2023
14:15:26
Rút 10000 Spin- Spin-no_id-

Robux là tiền ảo được sử dụng trong nền tảng trò chơi trực tuyến Roblox. Nó có thể được sử dụng để mua các vật phẩm ảo trong trò chơi, chẳng hạn như quần áo và phụ kiện cho hình đại diện cũng như thẻ trò chơi, cho phép người chơi truy cập vào các tính năng hoặc khả năng bổ sung. Robux có thể kiếm được bằng cách tham gia một số hoạt động trong trò chơi hoặc mua bằng tiền thật. Chúng cũng được sử dụng để mua thẻ trò chơi Roblox có thể mua được ở các cửa hàng bán lẻ trong thế giới thực.