Sự Kiện Nhận 999 Spin Miễn Phí, spin dùng để nạp game online miễn phí, hoặc đổi thành tiền mặc(k) dùng để tạo shop game miễn phí..

Để Tham gia sự kiện nhận 999 Spin bạn thực hiện các bước sau đây:

Bước 1. Đăng nhập vào AppHelpMe.com

Bước 2. Copy nội dung Sau:

Bước 3. Chọn Xem bài viết sẽ có nút chia sẻ chọn chia sẽ dán nội dung vào:

Bước 4. Click vào Khung thời gian hoặc dấu 3 chấm của post mới nhất => sao chép liên kết (xem video bên trên)

Mỗi lượt gửi bạn sẽ bị trừ đi 10 spin (x số lần) nhớ gửi chính xác. (nếu chưa có spin hay quay nhận spin miễn phí tại đây

Bạn phải chia sẻ kèm id gửi mới không bị lỗi nhé(nếu không gửi được comment hoặc gửi video cho admin hỗ trợ bạn nhé)

Bước 5. Xem Lịch Sử

Đăng Nhập Để Hiện ID
ok!
30000
spin
999
Thành Viên Tình Trạng Thời Gian Lời Nhắn
137567 - hoang_yen_nhi Thành Công 01-04-2023
06:29:52
Thành công
114433 - tran_nam Thành Công 31-03-2023
21:11:16
Thành công
137351 - huy_ngo Lỗi 30-03-2023
22:35:48
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
137351 - huy_ngo Lỗi 30-03-2023
22:34:48
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
137351 - huy_ngo Lỗi 30-03-2023
22:34:23
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
137351 - huy_ngo Lỗi 30-03-2023
22:32:27
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
137351 - huy_ngo Lỗi 30-03-2023
22:31:38
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
137351 - huy_ngo Lỗi 30-03-2023
22:25:55
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
137351 - huy_ngo Lỗi 30-03-2023
22:22:19
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
137351 - huy_ngo Lỗi 30-03-2023
22:21:50
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
130892 - thanh_hiro Lỗi 30-03-2023
21:23:20
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
137173 - thi_nguyen Thành Công 30-03-2023
12:35:11
Thành công
137208 - quy_tran Lỗi 30-03-2023
11:10:52
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
137208 - quy_tran Lỗi 30-03-2023
11:10:06
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
137208 - quy_tran Lỗi 30-03-2023
06:25:35
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
137208 - quy_tran Lỗi 30-03-2023
06:22:05
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
137208 - quy_tran Lỗi 30-03-2023
06:21:23
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
137208 - quy_tran Lỗi 30-03-2023
06:21:16
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
137142 - tien_dung_nguyen Thành Công 29-03-2023
19:59:01
Thành công
137050 - mino_hieep Thành Công 29-03-2023
05:11:53
Thành công

 

(Lưu ý: Nếu bạn thực sự muốn share ủng hộ hay tham gia event hệ thống sẽ quét link lại sau 1 tuần nếu không còn công khai hoặc xóa đi bạn sẽ bị trừ lại 999 spin(nếu còn))

Copy link trên trình duyệt facebook hoặc app nhớ chọn dấu 3 chấm nhé

Sự Kiện Nhận 999 Spin Miễn Phí

Sự Kiện Nhận 999 Spin Miễn Phí