Sự Kiện Nhận 999 Spin Miễn Phí, spin dùng để nạp game online miễn phí, hoặc đổi thành tiền mặc(k) dùng để tạo shop game miễn phí..

Còn nếu bạn muốn nhận kim cương rút về nick game hãy tham gia vòng quay kim cương tại spinthewheelgame.com

Để Tham gia sự kiện nhận 999 Spin bạn thực hiện các bước sau đây:

Bước 1. Đăng nhập vào AppHelpMe.com

Bước 2. Copy nội dung Sau:

Bước 3. Chọn Xem bài viết sẽ có nút chia sẻ chọn chia sẽ dán nội dung vào:

Bước 4. Click vào Khung thời gian hoặc dấu 3 chấm của post mới nhất => sao chép liên kết (xem video bên trên)

Mỗi lượt gửi bạn sẽ bị trừ đi 10 spin (x số lần) nhớ gửi chính xác. (nếu chưa có spin hay quay nhận spin miễn phí tại đây

Bạn phải chia sẻ kèm id gửi mới không bị lỗi nhé(nếu không gửi được comment hoặc gửi video cho admin hỗ trợ bạn nhé)

Bước 5. Xem Lịch Sử

Đăng Nhập Để Hiện ID
ok!
30000
spin
999
Thành Viên Tình Trạng Thời Gian Lời Nhắn
88741 - Trịnh Lỗi 14-03-2024
12:28:24
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
88741 - Trịnh Lỗi 14-03-2024
12:24:35
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
186823 - vu_khai Lỗi 26-12-2023
22:33:18
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
186819 - huong_nguyen_thi Lỗi 26-12-2023
21:18:06
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
186612 - chua_vang Lỗi 25-12-2023
18:27:33
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
186612 - chua_vang Lỗi 25-12-2023
18:26:14
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
185703 - duy_nguyen_luu_duc Lỗi 20-12-2023
13:17:20
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
185703 - duy_nguyen_luu_duc Lỗi 20-12-2023
10:26:05
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
185538 - hack_trong Lỗi 18-12-2023
22:42:18
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
185538 - hack_trong Lỗi 18-12-2023
22:41:50
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
184610 - tuan_anh Lỗi 13-12-2023
17:33:54
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
184597 - teo_teo Lỗi 13-12-2023
16:07:48
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
183779 - binh_bui_danh Lỗi 09-12-2023
20:14:34
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
183779 - binh_bui_danh Lỗi 09-12-2023
20:13:54
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
183560 - ff_accff Lỗi 08-12-2023
14:55:24
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
182046 - quan_nguyen Lỗi 06-12-2023
13:35:06
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
182448 - php_php Lỗi 03-12-2023
06:06:34
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
182448 - php_php Lỗi 03-12-2023
05:52:39
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
182448 - php_php Lỗi 03-12-2023
05:51:06
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
182448 - php_php Lỗi 03-12-2023
05:49:40
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!

 

(Lưu ý: Nếu bạn thực sự muốn share ủng hộ hay tham gia event hệ thống sẽ quét link lại sau 1 tuần nếu không còn công khai hoặc xóa đi bạn sẽ bị trừ lại 999 spin(nếu còn))

Copy link trên trình duyệt facebook hoặc app nhớ chọn dấu 3 chấm nhé

Sự Kiện Nhận 999 Spin Miễn Phí

Sự Kiện Nhận 999 Spin Miễn Phí