Sự Kiện Nhận 999 Spin Miễn Phí, spin dùng để nạp game online miễn phí, hoặc đổi thành tiền mặc(k) dùng để tạo shop game miễn phí..

Để Tham gia sự kiện nhận 999 Spin bạn thực hiện các bước sau đây:

Bước 1. Đăng nhập vào AppHelpMe.com

Bước 2. Copy nội dung Sau:

Bước 3. Chọn Xem bài viết sẽ có nút chia sẻ chọn chia sẽ dán nội dung vào:

Bước 4. Click vào Khung thời gian hoặc dấu 3 chấm của post mới nhất => sao chép liên kết (xem video bên trên)

Mỗi lượt gửi bạn sẽ bị trừ đi 10 spin (x số lần) nhớ gửi chính xác. (nếu chưa có spin hay quay nhận spin miễn phí tại đây

Bạn phải chia sẻ kèm id gửi mới không bị lỗi nhé(nếu không gửi được comment hoặc gửi video cho admin hỗ trợ bạn nhé)

Bước 5. Xem Lịch Sử

Đăng Nhập Để Hiện ID
ok!
30000
spin
999
Thành Viên Tình Trạng Thời Gian Lời Nhắn
146677 - nhat_truong Lỗi 28-05-2023
03:37:13
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
14121 - duc_dao_truong Thành Công 28-05-2023
01:17:36
Thành công
133687 - minh_nghia_vo Lỗi 27-05-2023
09:47:33
Đã tham gia event rồi _01
133687 - minh_nghia_vo Thành Công 27-05-2023
09:46:01
Thành công
144870 - Tienvan Lỗi 27-05-2023
04:06:49
Đã tham gia event rồi _01
145809 - chun_ho_kang Lỗi 27-05-2023
00:11:07
Đã tham gia event rồi _01
145809 - chun_ho_kang Lỗi 26-05-2023
23:33:49
Đã tham gia event rồi _01
145809 - chun_ho_kang Thành Công 26-05-2023
23:33:08
Thành công
145809 - chun_ho_kang Lỗi 26-05-2023
23:30:52
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
137153 - lan_ngoc Lỗi 26-05-2023
20:24:59
Đã tham gia event rồi _01
137153 - lan_ngoc Lỗi 26-05-2023
20:23:25
Đã tham gia event rồi _01
137153 - lan_ngoc Lỗi 26-05-2023
20:22:10
Đã tham gia event rồi _01
137153 - lan_ngoc Lỗi 26-05-2023
20:20:56
Đã tham gia event rồi _01
137153 - lan_ngoc Lỗi 26-05-2023
19:47:55
Đã tham gia event rồi _01
137153 - lan_ngoc Thành Công 26-05-2023
19:47:15
Thành công
131170 - minh_kiet Lỗi 26-05-2023
16:03:40
Đã tham gia event rồi _01
131170 - minh_kiet Thành Công 26-05-2023
15:57:40
Thành công
131170 - minh_kiet Lỗi 26-05-2023
15:53:54
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
146354 - phong_hoai Lỗi 26-05-2023
03:44:25
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
146330 - le_duc_trung Lỗi 25-05-2023
21:46:32
Đã tham gia event rồi _01

 

(Lưu ý: Nếu bạn thực sự muốn share ủng hộ hay tham gia event hệ thống sẽ quét link lại sau 1 tuần nếu không còn công khai hoặc xóa đi bạn sẽ bị trừ lại 999 spin(nếu còn))

Copy link trên trình duyệt facebook hoặc app nhớ chọn dấu 3 chấm nhé

Sự Kiện Nhận 999 Spin Miễn Phí

Sự Kiện Nhận 999 Spin Miễn Phí