Sự Kiện Nhận 999 Spin Miễn Phí, spin dùng để nạp game online miễn phí, hoặc đổi thành tiền mặc(k) dùng để tạo shop game miễn phí..

Còn nếu bạn muốn nhận kim cương rút về nick game hãy tham gia vòng quay kim cương tại spinthewheelgame.com

Để Tham gia sự kiện nhận 999 Spin bạn thực hiện các bước sau đây:

Bước 1. Đăng nhập vào AppHelpMe.com

Bước 2. Copy nội dung Sau:

Bước 3. Chọn Xem bài viết sẽ có nút chia sẻ chọn chia sẽ dán nội dung vào:

Bước 4. Click vào Khung thời gian hoặc dấu 3 chấm của post mới nhất => sao chép liên kết (xem video bên trên)

Mỗi lượt gửi bạn sẽ bị trừ đi 10 spin (x số lần) nhớ gửi chính xác. (nếu chưa có spin hay quay nhận spin miễn phí tại đây

Bạn phải chia sẻ kèm id gửi mới không bị lỗi nhé(nếu không gửi được comment hoặc gửi video cho admin hỗ trợ bạn nhé)

Bước 5. Xem Lịch Sử

Đăng Nhập Để Hiện ID
ok!
30000
spin
999
Thành Viên Tình Trạng Thời Gian Lời Nhắn
182448 - php_php Lỗi 03-12-2023
06:06:34
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
182448 - php_php Lỗi 03-12-2023
05:52:39
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
182448 - php_php Lỗi 03-12-2023
05:51:06
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
182448 - php_php Lỗi 03-12-2023
05:49:40
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
182261 - manh_nguyen Lỗi 02-12-2023
21:35:09
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
182438 - long_nguyen Lỗi 02-12-2023
15:42:15
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
182438 - long_nguyen Lỗi 02-12-2023
15:41:46
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
167595 - tu_truong Lỗi 30-11-2023
12:33:01
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
167595 - tu_truong Lỗi 30-11-2023
12:26:53
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
174112 - bui_anh_tuan_bui Lỗi 29-11-2023
15:55:29
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
181883 - ngoc_ha Lỗi 29-11-2023
13:54:21
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
181689 - khi_gia_truyen_ky Lỗi 27-11-2023
23:38:59
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
181558 - lay_quy Lỗi 27-11-2023
22:31:18
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
181558 - lay_quy Lỗi 27-11-2023
22:30:32
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
172453 - long_nguyen Lỗi 25-11-2023
14:49:13
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
172453 - long_nguyen Lỗi 25-11-2023
14:44:48
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
172453 - long_nguyen Lỗi 25-11-2023
14:44:09
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
172453 - long_nguyen Lỗi 25-11-2023
14:43:38
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
172453 - long_nguyen Lỗi 25-11-2023
14:29:43
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!
172453 - long_nguyen Lỗi 25-11-2023
14:15:28
Cần chia sẻ post công khai & Nhớ kèm id!

 

(Lưu ý: Nếu bạn thực sự muốn share ủng hộ hay tham gia event hệ thống sẽ quét link lại sau 1 tuần nếu không còn công khai hoặc xóa đi bạn sẽ bị trừ lại 999 spin(nếu còn))

Copy link trên trình duyệt facebook hoặc app nhớ chọn dấu 3 chấm nhé

Sự Kiện Nhận 999 Spin Miễn Phí

Sự Kiện Nhận 999 Spin Miễn Phí