Đây là công cụ giúp bạn tất cả kim cương hiện có sang spin ( dành cho thành viên đã từng quay vòng quay kim cương free fire (hiện tại vòng quay đã chuyển sang đơn vị là spin để hỗ trợ rút nhiều loại game khác)

UpdateTỉ lệ /1000

 

KIM CƯƠNG

Tổng Hiện Có: 0 Kim Cương

SPIN:

Tổng Hiện Có: 0 Spin

CHUYỂN: