Nếu bạn đã trở thành cộng tác viên hãy truy cập vào đây để đăng bài viết

https://www.apphelpme.com/wp-admin/

Nếu bạn chưa là cộng tác viên click vào nhận quyền cộng tác viên thì bạn đã trở thành cộng tác viên (đăng ký tự do và xét duyệt tự động)

Tiếp Theo để kiếm tiền bạn có thể dùng tài khoản của mình vừa nhận quyền cộng tác viên để vào trang admin đăng bài viết https://www.apphelpme.com/wp-admin/

Đăng nhập bằng Gmail

(Nối báo lỗi không thể nhận quyền bạn cần sử dụng 1 địa chỉ gmail hoặc facebook khác)

Sau khi có quyền cộng tác viên bạn có thể truy cập vào admin

Nhận Quyền & Đăng Bài Viết

Bảng admin dành cho cộng tác viên

Nhận Quyền & Đăng Bài Viết

Đăng bài viết

;