Nếu bạn muốn rút kim cương Free Fire, rút quân huy thì hay tham gia sự kiện nhận Spin miễn phí dưới đây

Đây Sách Sự Kiện Nhận Spin Mới Nhất:

1.Sự Kiện Mỗi Ngày: (luôn luôn)

Lưu ý:  Các sự kiện có Spin+ bạn cần kéo xuống chân trang để thực hiện vòng quay

Các bước tham gia sự kiện nhận Spin:

1. Đăng nhập vào AppHelpMe.com

2. Chọn các các link sự kiện

3. Số Spin sẽ được tích lũy bạn có thẻ rút về trong mục hồ sơ 

Các Sự Kiện Nhận Spin Miễn Phí & Mới Nhất