Nếu bạn muốn rút thẻ cào hoặc thẻ game miễn phí thì hay tham gia sự kiện nhận Xu miễn phí dưới đây.

Đây là danh sách sự kiện nhận xu mới nhất:

  1. Vòng Quay nhận xu(sẽ có 6 vòng quay thuộc mục này)
  2. Điểm danh nhận 10k xu (điểm danh mỗi ngày)

Các bước tham gia sự kiện nhận xu:

1. Đăng nhập vào AppHelpMe.com

2. Chọn các các link sự kiện

3. Số xu sẽ được tích lũy bạn có thẻ rút về trong mục hồ sơ