Bước 1. Cài trình duyệt Google Chrome Trên Điện Thoại

Bước 2. Đang nhập Facebook.com

Bước 3: Mở một thẻ mới(tab) và tìm Vongquaymienphi com

Bước 4: Đăng Nhập Thành Viên

Bước 5: Quay Tất cả các vòng quay để nhận xu

Bước 6. : Tích lũy 10.0000 Xu

Bước 7: Vào Rút Xu - Đổi sang mã thẻ Viettel Hoặc Mobi

Bước 8: Nạp Vào điện thoại của bạn

Bước 9. Truy cập Vào Game Để Nạp Kim Cương Cho Game