Chat GPT là gì? cách đăng ký Chat GPT miễn phí không cần Fake VPN

Các bước đăng ký ChatGPT miễn phí( Số lượng có hạn)

Bước 1:  Bạn đăng ký ChatGPT bằng Gmail của bạn ( và xác thực gmail)

Link:  Đăng ký ChatGPT

Lưu ý: Đăng ký tài khoản chatGPT đặt mật khẩu là : apphelpme

(Sau khi tài khoản được kích hoạt số điện thoại mới đổi mật khẩu lại nhé)

(Nếu chưa kích hoạt mà đổi mật khâu thì ad ko vào được => thất bại)

Bước 2. Đến Bước Xác Thực bạn không cần Fake VPN hay nạp tiền. ( bạn quay nhận 100 spin miễn phí)

Link: Nhận Spin

Bước 3. Truy Cập AppHelpme.com vào mục gửi verify chat GPT miễn phí (bên dưới)

(Nội dung lời nhắn bạn điền email đẵ đăng ký và xác thực với chatgpt.

Bước 4. Gửi & verify

Verify Chatgpt Free (bạn sẽ bị trừ 100 spin) - Tài khoản verify sẽ được cập nhật dưới lịch sử: (lịch sử để thành công mới đổi mật khẩu lại nhé)

(Mỗi người chỉ nên tạo 1 tài khoản, Apphelpme.com có quyền từ chối hoặc tạm ngưng sự kiện)

Verify chat GPT miễn phí:

ok!
30000
spin
100

 

ID Thành Viên & Verify ChatGpt Tình Trạng Lời Nhắn
id130134
[email protected]
Thành Công ok
id110073
[email protected]
Lỗi sai email
id110073
[email protected]
Lỗi sai email
id130116
[email protected]
Thành Công ok
id130116
[email protected]
Lỗi không vào được tài khoản
id130111
[email protected]
Thành Công ok
id130108
[email protected]
Thành Công ok
id58487
[email protected]
Thành Công ok