Tạo Profile nhận nhận xu đổi thẻ cào

Yêu cầu: đăng nhập và có trên 120 spin

Nhận spin miễn phí tại vòng quay kim cương

Sau khi có Spin bạn có thể bắt đầu tạo profile kiếm xu dùng để thẻ cào miễn phí trong 5 bước bên dưới.

(Lưu ý: có những trang bạn tạo đúng nhưng lỗi là do hệ thống quét bị chặn admin sẽ duyệt thủ công sau - và có nhưng trang không truy cập hoặc bị lỗi thì ban bỏ qua)

Hệ thống đã fix lỗi tìm kiếm và gửi liên kết nên bạn phải tạo liên kết(comment, profile, bài viết) mới được nhé (vì nhưng liên kết đó không mang lại giá trị cho trang web)

https://www.apphelpme.com/user/profile
Phía Trên Là Liên Kết- Bên Dưới Là Kiểu HTML bạn có thể thay đổi lại tên trong mục profile
<a href='https://www.apphelpme.com/user/profile'>AppHelpMe</a>


ok!
30000
xu
1000
Thành Viên Tình Trạng Thời Gian Lời Nhắn
182941 - dao_tuan_phi Lỗi 04-12-2023
21:57:52
Lỗi
182941 - dao_tuan_phi Lỗi 04-12-2023
21:56:02
Lỗi
175844 - yen_hai Lỗi 05-11-2023
14:00:18
Lỗi
159970 - duc_thang_nguyen Lỗi 02-11-2023
15:57:58
Lỗi
132268 - bao_vu Thành Công 08-10-2023
11:19:09
Thành công
159970 - duc_thang_nguyen Thành Công 06-10-2023
18:03:30
Thành công
159970 - duc_thang_nguyen Lỗi 06-10-2023
17:59:04
Lỗi
132268 - bao_vu Thành Công 05-10-2023
21:18:43
Thành công
132268 - bao_vu Thành Công 05-10-2023
20:51:44
Thành công
132268 - bao_vu Lỗi 05-10-2023
20:43:57
Lỗi
132268 - bao_vu Lỗi 05-10-2023
20:42:13
Lỗi
132268 - bao_vu Lỗi 05-10-2023
20:36:56
Lỗi
132268 - bao_vu Thành Công 05-10-2023
17:13:13
Thành công
132268 - bao_vu Thành Công 04-10-2023
21:08:31
Thành công
132268 - bao_vu Lỗi 04-10-2023
21:03:55
Lỗi
132268 - bao_vu Lỗi 03-10-2023
21:04:44
Lỗi
132268 - bao_vu Lỗi 03-10-2023
17:21:46
Lỗi
132268 - bao_vu Thành Công 02-10-2023
21:24:37
Thành công
132268 - bao_vu Lỗi 02-10-2023
21:15:57
Lỗi
132268 - bao_vu Lỗi 02-10-2023
21:05:25
Lỗi
Rút Thẻ Cào