Video hướng dẫn thực hành (deploy service online)

  1. Đăng ký tên miền (mua, gia hạn)
  2. Quản lý DNS (name server)
  3. Trỏ IP Tên miền về địa chỉ IP Hosting

Đây là video hướng dẫn thực hành nên sẽ tốn chi phí mua tên miền và hosting