Có 2 cách để quản lý DNS và trỏ IP

Cách 1:Quản lý là DNS trung gian 

  • Cloudflare.com (đăng ký thành viên)

Ưu điểm: 2 tài khoản quản lý được nhiều tên miền phân giải DNS nhanh

Cách 2:quản lý DNS tại nhà cung cấp tên miền

Nhược điểm: chậm phân giải DNS)