Để đặt mua tên miền và hosting bạn chọn đặt mua quốc tế thì cần thẻ VISA là có thể thanh toán

Web đặt mua tên miền và hosting:

Quốc Tế: (Chỉ nên mua tên miền)

  • namecheap.com
  • https://www.godaddy.com/en-sg

(Đuôi tên miền có thể mua: ngoại trừ .vn, .com.vn ở việt nam hay dùng)

Trong Nước: (có thể đặt mua cả tên miền & hosting)

  • azdigi.com ( khuyên dùng - mua hosting ít cần CCCD)
  • matbao.net
  • nhanhoa.com
  • inet.vn
  • pavietnam.vn