Bạn đang có nhiều website hoặc blog và muốn sử dụng 1 VPS riêng để tạo nhiều hosting để chạy được nhiều web website, hoặc đơn giản là bạn muốn tự quản lý VPS

Các yêu cầu để tham gia khóa học:

  1. Bạn xác định là xây dựng webserver để kinh doanh lâu dài thì phải chuẩn bị phí duy trì tối thiểu và 12$ /tháng
  2. Webserver sẽ tạo được nhiều hosting với dung lượng thời điểm hiện tại là 50G (2G ram & 1vCPU) cho gói 12$ tại Vultr
  3. Bạn xác định chỉ để học cách cài đặt thì chỉ cần tối thiểu 12$-24$ để nạp tiền vào để thuê VPS
  4. Bạn cần có tài khoản Paypal đã verify (hoặc có thẻ VISA thanh toán online)
  5. Khóa học sẽ hướng dẫn xây dựng webserver trên hệ điều hành ubuntu
  6. Khóa học sẽ hướng dẫn sử dụng phần quản lý hosting của VestaCP
  7. Bạn cần có tên miền cá nhân để sử dụng subdomain truy cập web hosting

Trước khi bắt đầu khóa học bạn đăng ký tài khoản tại vultr.com