Tùy theo nền tảng web hoặc ap mà bạn chọn loại cấu hình hoặc panel dựng để quản lý VPS của mình

DANH SÁCH Control Panels

cPanel

Bản quyền : https://cpanel.net/pricing/

Plesk

Bản quyền : https://www.plesk.com/pricing/

Virtualmin

Free & Prie : https://www.virtualmin.com/shop/