Để xây dựng website trên linux bạn cần phải tham gia hoặc thành thạo các khóa học sau đây:

  1. Tạo VPS online
  2. Học Quản Trị Linux Cơ bản
  3. Danh Sách Video Học Linux

Thông Tin Thêm:

VPS:

Thành thạo sử dụng VPS hoặc Server Linux (Deploy, Reboot, Renew, Checkout)

Kiến Thức:

  • Sử dụng SSH
  • Các lệnh linux cơ bản
  • Chọn kịch bản server phù hợp với trang web