Xây dựng một web server trên Linux là một việc hữu ích để cho phép người dùng truy cập vào trang web của bạn từ bất kỳ nơi đâu thông qua internet. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một trong nhiều phần mềm web server phổ biến trên Linux, bao gồm Apache, Nginx, và Lighttpd.