Khi bạn dùng dịch vụ trên máy tính hoặc điện thoại sẽ có 1 số website yêu cầu đăng nhập tài khoản tạo tài khoản: gmail, facebook, số điện thoại....

Sau video bạn có thể:

  1. Hiểu cách Đăng nhập Bằng API hoặc Tạo Tài Khoản Thủ Công
  2. Biết cách bảo mật tài khoản  tránh bị hack khi website nào đó yêu cầu tạo tài khoản thủ công

P/S: Có thêm kinh nghiệm tránh bị hack hạn chế bị lừa chuyển khoản ngân hàng 

 

Ví dụ bạn đã có 2 tài khoản:

Gmail (google.com):

Facebook.com

  • Tài Khoản Facebook: [email protected] (dùng gmail đăng ký hoặc sdt)
  • Vi Mật khẩu Facebook:  matkhau2

 

TRƯỜNG HỢP ĐĂNG NHẬP TRÊN 1 SỐ WEBSITE KHÁC FACEBOOK VÀ GOOGLE

1.ĐĂNG NHẬP BẰNG API

Ưu điểm: login nhanh -  không nhập lại mật khẩu

  • 1. Khuyến khích đăng nhập vào gmail hoặc facebook trước (nếu dùng thiết bị cá nhân)
  • 2.Nếu không thấy thanh trình duyệt thì không nhập tài khoản mật khẩu (có 1 số website lừa đảo login qua api)

2.ĐĂNG NHẬP BẰNG TẠO TÀI KHOẢN MỚI & MẬT KHẨU MỚI

Dễ quên mật khẩu và dễ bị hack do không dùng mật khẩu khác mật khảu gmail hoặc facebook

  1. Đăng ký tài khoản + mật khẩu  (nếu website đó chỉ có chức năng đăng thì thì nên chọn 1 mật khẩu khác gmail và facebook bên trên)