Bước 1. Copy Id (đăng nhập để hiện id)

Bước 2. Truy cập vào video này

Link

Bước 3. Comment id Phía trên

(admin sẽ check và + 999 spin)

Lưu ý: Bạn phải like video và đăng ký kênh hợp lệ

Ví dụ hình ảnh comment: