Mẹo:

Luôn Chủ động tìm facebook - hoặc Gmail  trên công cụ tìm kiếm vd:

Trên Thanh Địa Chỉ Luôn có là facebook.com/ (bao gồm tên miền và dấu gạch chéo)

;

Đăng Nhập Gmail Tương Tự