Để là thành viên tại doctfire bạn cần đăng nhập để được cấp ID tài khoản ĐĂNG NHẬP VÀO DOCTFIRE bạn xem các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1. Truy cập facebook.com

Đăng Nhập Tài Khoản facebook

Bước 2. Mở 1 Tab Mới -;Truy Cập AppHelpMe.com

Bước 3.; Chọn Đăng Nhập AppHelpMe.com bằng gmail

;

Chọn vào đăng nhập bằng facebook

;

HOÀN TẤT

Sau khi đăng nhập thành công bạn sẽ có mã ID để tham gia các sự kiện khóa học và kiếm tiền...

;