Để là thành viên tại doctfire bạn cần đăng nhập để được cấp ID tài khoản ĐĂNG NHẬP VÀO DOCTFIRE bạn xem các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1. Truy cập Google.com

Đăng Nhập Tài Khoản Gmail

Bước 2. Mở 1 Tab Mới - Truy Cập AppHelpMe.com

Bước 3.; Chọn Đăng Nhập AppHelpMe.com bằng gmail

Chọn vào đăng nhập

HOÀN TẤT

Sau khi đăng nhập thành công bạn sẽ có mã ID để tham gia các sự kiện khóa học và kiếm tiền...

;