Để rút tiền về taoshopgame.com bạn phải đăng nhập trước bên taoshopgame.com

(nếu không đăng nhập tiền sẽ không về được)

Đây là chương trình kiếm tiền và tạo shop miễn phí không đổi thành tiền mặt được