Chuyển đổi múi giờ là quá trình thay đổi thời gian hiển thị trong một vùng đất để phù hợp với thay đổi trong số giờ mặt trời. Điều này thường được thực hiện vào mùa xuân và mùa thu, khi cần thay đổi giờ để tập trung vào sử dụng ánh sáng trong giờ sáng hoặc giờ chiều.

 

Việc chuyển đổi múi giờ có thể gây khó khăn cho việc quản lý thời gian và có thể gây ra sự không đồng bộ hoá giữa các vùng đất khác nhau. Tuy nhiên, việc chuyển đổi múi giờ cũng có thể có lợi cho việc tiết kiệm năng lượng và giúp cho việc sử dụng ánh sáng trong giờ sáng hoặc giờ chiều.

 

Trong các vùng đất sử dụng múi giờ thay đổi, người dân thường cần phải chuyển đổi thời gian trên các thiết bị cá nhân và trong các hoạt động kinh doanh. Điều này có thể gây khó khăn cho việc quản lý thời gian và có thể gây ra sự không đồng bộ hoá giữa các vùng đất khác nhau.

Trong khi một số quốc gia vẫn sử dụng múi giờ thay đổi, một số quốc gia khác đã từ bỏ việc sử dụng múi giờ vì những khó khăn và rủi ro mà nó gây ra. Trong các quốc gia này, thời gian hiển thị luôn luôn giống nhau và không có sự thay đổi trong mùa xuân và mùa thu.

 

Tổng quan, chuyển đổi múi giờ là một quá trình quan trọng để điều chỉnh thời gian hiển thị trong một vùng đất