Twitter Symbols là một tài nguyên quan trọng cho các nhà thiết kế và nhà phát triển, được sử dụng trong các ứng dụng, trang web và các tài liệu liên quan đến Twitter. Nó cung cấp một cách dễ dàng và trực quan để biểu thị các chức năng và tính năng của Twitter trong các ứng dụng và trang web.

Twitter cung cấp một bộ symbol miễn phí cho các nhà phát triển và nhà thiết kế sử dụng. Bộ symbol bao gồm các biểu tượng thường gặp như Tweet, Retweet, Follow và một số biểu tượng khác như biểu tượng trang cá nhân, hashtag, Direct Message và cộng đồng.

Bộ symbol của Twitter được thiết kế với mục đích cung cấp một giao diện người dùng đơn giản và dễ sử dụng. Nó được tối ưu hóa cho các thiết bị di động và máy tính để người dùng có thể sử dụng nó một cách dễ dàng trên bất kỳ thiết bị nào.

Twitter cũng cập nhật thường xuyên bộ symbol của họ để bổ sung thêm các biểu tượng mới và cập nhật các biểu tượng hiện có