Đồng hồ bấm giờ là một loại đồng hồ đơn giản và thông dụng, được sử dụng để ghi lại thời gian và thời điểm của một sự kiện. Đồng hồ bấm giờ được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động nghiên cứu, giáo dục, và kinh doanh, và là một công cụ quan trọng cho việc quản lý thời gian và theo dõi thời gian làm việc.

 

Đồng hồ bấm giờ thường có một nút bấm để bắt đầu và dừng ghi lại thời gian, và có thể có một nút reset để xóa thời gian đã ghi. Nó có thể được sử dụng để ghi lại thời gian trong một số hoạt động khác nhau, chẳng hạn như thời gian làm việc của nhân viên, thời gian cho một cuộc hẹn hoặc cuộc gặp, hoặc thời gian thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

 

Một trong những ưu điểm của đồng hồ bấm giờ là nó có thể ghi lại thời gian một cách chính xác và đồng bộ. Điều này có thể giúp cho việc quản lý thời gian trong các hoạt động kinh doanh và công việc trở nên dễ dàng hơn. Nó cũng có thể giúp cho việc ghi chép và theo dõi thời gian trong các hoạt động nghiên cứu và giáo dục, giúp cho các nhà nghiên cứu và giáo viên có thể đánh giá và điều chỉnh hoạt động của họ một cách chính xác.

 

Tuy nhiên, một trong những hạn chế của đồng hồ bấm giờ là nó chỉ có thể ghi lại thời gian trong khoảng thời gian ngắn, và không thể ghi lại thời gian trong khoảng thời gian dài hoặc theo dõi thời gian trong nhiều ngày.