Tra cứu mã số thuế là một quá trình quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một công ty hoặc cá nhân. Mã số thuế là một số duy nhất được cấp cho mỗi công ty hoặc cá nhân để đánh dấu và quản lý thuế mà họ phải trả cho chính phủ.

Trong Việt Nam, mã số thuế được cấp bởi cơ quan thuế địa phương, và nó là bắt buộc cho tất cả các công ty và cá nhân kinh doanh. Mã số thuế được sử dụng trong các giao dịch thuế, trong việc tạo hóa đơn và trong việc báo cáo thuế cho cơ quan thuế.

Tra cứu mã số thuế có thể thực hiện thông qua trang web của cơ quan thuế hoặc qua điện thoại hoặc trực tiếp tại văn phòng cơ quan thuế. Để tra cứu mã số thuế, người dùng cần cung cấp thông tin như tên công ty hoặc tên cá nhân, địa chỉ hoặc số điện thoại.

Ngoài việc tra cứu mã số thuế, người dùng cũng có thể kiểm tra trạng thái hoạt động kinh doanh của một công ty hoặc cá nhân, xem lịch sử thuế của họ.