Google Emoji là bộ biểu tượng của Google, được sử dụng trong các sản phẩm của họ như Android, Gmail, Google Keyboard và Google Hangouts. Bộ biểu tượng này cung cấp hàng ngàn biểu tượng khác nhau để người dùng có thể sử dụng trong cuộc trò chuyện, bình luận hoặc tạo nội dung trực tuyến.

Google Emoji được thiết kế với mục đích cung cấp một cách dễ dàng và trực quan để giúp người dùng biểu thị cảm xúc và ý tưởng của họ. Bộ biểu tượng bao gồm cả biểu tượng cảm xúc, thực vật, hoạt động, các món ăn và nhiều hơn nữa.

Google Emoji được cập nhật thường xuyên để bổ sung thêm các biểu tượng mới và cập nhật các biểu tượng hiện có. Nó cũng được tối ưu hóa cho các thiết bị di động và máy tính để người dùng có thể sử dụng nó một cách dễ dàng trên bất kỳ thiết bị nào.

Google Emoji cũng hỗ trợ cho các ngôn ngữ khác nhau