Tra cứu bưu điện là một công việc quan trọng đối với nhiều người, đặc biệt là khi họ muốn gửi hoặc nhận thư, bưu phẩm hoặc hàng hóa qua bưu điện. Hiện nay, có rất nhiều cách để tra cứu thông tin bưu điện, bao gồm:

  1. Sử dụng trang web của bưu điện: Rất nhiều quốc gia đều có trang web của bưu điện cung cấp thông tin tra cứu, bao gồm tình trạng vận chuyển, thời gian giao hàng dự kiến và lịch sử giao hàng.

  2. Sử dụng ứng dụng tra cứu bưu điện: Có rất nhiều ứng dụng tra cứu bưu điện miễn phí hoặc trả phí được cung cấp trên các thiết bị di động, giúp bạn tra cứu thông tin bưu điện mọi lúc mọi nơi.

  3. Sử dụng dịch vụ tra cứu bưu điện qua điện thoại: Rất nhiều bưu điện cung cấp dịch vụ tra cứu qua điện thoại